Renovació de matricula dels alumnes de l'Escola 2018.19

 Renovació de matrícula ESO  alumnes de l'Escola
 Renovació de matrícula de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior Canvi d'especialitat Cicles
Full de matrícula del curs preparatori de la prova d'accés als Cicles Formatius de grau superior Formulari pagament al banc
Documentació per a la matricula per al curs preparatori de les proves d'accés als CFGS
 Renovació de matrícula de l'FCT de Cicles Formatius

 

DATES JUNY RENOVACIONS I MATRICULA ALUMNES DE L'ESCOLA 18-19  

Renovació de matrícula ESO
Horari de  9:30 - 17:00 h  
 14 i 15  juny
Renovació de matrícula CICLES
Horari  de  9:30 - 17:00 h   (div. fins les 13:30h)

  26 ,27 ,28 juny

Matrícula pendents FCT CICLES
Horari  de  9:30 - 17:00 h   (div. fins les 13:30h)
  26 ,27 ,28 juny 
Matricula preferent  PAGS alumnes de l'Escola
Horari  de  9:30 - 17:00 h 
 26, 27 i 28 de juny
TRAMITACIÓ TÍTOLS
Horari de   9:30 - 17:00h
 22 i 25 juny