933390544
Telèfon

Integració social

Competències professionals

Aquests estudis et capacitaran per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions socials aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, creant vincles, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones usuàries com per als/a les professionals.

Sortides professionals

  •  Integrador/a en centres d'educació especial
  •  Tècnic/a d'inserció sociolaboral
  •  Tècnic/a de programes d’acollida per a persones refugiades i persones migrades
  •  Especialista en suport educatiu
  •  Integrador/a en recursos per a persones amb problemes de salut mental
  •  Referent o auxiliar de tuteles
  •  Tècnic/a en prevenció de les violències de gènere
  •  Integrador/a en centres residencials, centres de dia i serveis de rehabilitació
  •  Tècnic/a en centres per a gent gran i de programes d'ajut a domicili
  •  Integrador/a en serveis per a persones amb discapacitat

Mòduls professionals

PRIMER CURS

M1. Context de la intervenció social
M2. Metodologia de la intervenció social
M3. Promoció de l'autonomia personal
M5. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació  
M6. Atenció a unitats de convivència
M9. Habilitats socials
M10. Primers auxilis
M11. Formació i orientació laboral

SEGON CURS

M4. Intervenció sociolaboral
M7. Suport a la intervenció educativa
M8. Mediació comunitària
M12. Empresa i iniciativa emprenedora
M13. Projecte d'intervenció social
M14. Formació en centres de treball

Durada: 2000 h

Dos cursos en horari intensiu de 8:00h a 14:30h.
Formació al centre:  1.551 hores.
Pràctiques en empreses: 449 hores.

 

Jornades de Portes obertes online
Full informatiu del CF d'Integració social