933390544
Telèfon
Portes obertes
fpdual
fpdual
Cicles Formatius

POLÍTICA DE PRIVACITAT FUNDACIÓ DOLORES SOPEÑA - BARCELONA

1. Qui és el responsable del tractament de les dades?
 
El responsable del Tractament de les seves dades és Fundació Dolors Sopeña - Barcelona amb domicili a Carrer D Violant Ongria Reina d'Aragon, 39 -49, 00828 Barcelona, ​​proveïda de Numero CIF: G83915934
 
El titular del lloc web informa als Usuaris que compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE
 
La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. És per això que el titular d'aquest lloc web es reserva el dret a modificar el present text per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials, vigents en el moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
 
2. Confidencialitat
 
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal del titular d'aquest lloc web
 
3. Com s'obtenen les dades?
 
Les dades tractades per Fundació Dolors Sopeña - Barcelona han estat obtinguts directament de l'usuari web a través dels diferents formularis que empleni durant la navegació a través del WEBSITE.
 
4. Quins tipus de dades es tracten?
 
Dades identificatives i de contacte.
Dades de navegació a Internet.
 
5. Quina és la finalitat i la legitimació?
 
Tramitar i gestionar la sol·licitud d'informació basat en el seu consentiment exprés
Va enviar de comunicacions comercials per diferents mitjans, inclòs els electrònics basats en el seu consentiment exprés i en l'interès legítim del responsable en oferir-li informació sobre els seus serveis.
 
6. Per quant de temps conservarem les seves dades?
 
Les dades personals seran conservades fins que no es revoqui el seu consentiment al tractament o sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.
 
7. A qui se cedeix les dades?
 
No es comunicaran dades personals a cap tercer, llevat que se l'informi d'això expressament o hi hagi obligació legal.
No hi ha previsió de transferències internacionals de dades.
 
8. Informació a l'usuari sobre els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició de les seves dades
 
Els Usuaris podran exercir, els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a l'adreça assenyalada a l'encapçalament.
 
Així mateix, l'Usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment dirigint-se al responsable del tractament en els mateixos termes.
Aquest lloc utilitza cookies per tenir la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació d'aquestes cookies