ERASMUS SOPEÑA BARCELONA

ERASMUS CICLES FORMATIUS

Escola Sopeña Barcelona

A l’escola Sopeña oferim el projecte Erasmus gràcies a la coordinació de la Fundació BCN Formació Professional.

L’alumnat matriculat a qualsevol CFGM de la nostra escola pot optar a la beca Erasmus+ per anar a realitzar part de la formació en centres de treballs (FCT) o pràctiques no remunerades a empreses que es troben a altres països de la UE.   

L’objectiu d’aquesta beca és l’estada a un altre país, durant  durant 2-3 mesos. Hi pot optar tant alumnat de primer curs com de segon curs. L’estada es realitza durant els mesos en els quals no hi ha classes lectives o durant un tercer any per les persones que es deixen les FCT.

 

 

 

 

El projecte Erasmus+ Formació Professional coordinat per la Fundació BCN Formació Professional està destinat a joves recent graduats/des en el cicles formatius de grau mitjà dels centres de formació professional de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Aquests graduats tenen l’oportunitat de realitzar una estada formativa amb una durada de 6 setmanes en empreses de diferents ciutats europees de la Xarxa FP.

El projecte té per objectiu dotar de majors competències laborals, lingüístiques, culturals i personals, als joves graduats/des en formació professional per a facilitar-hi la seva imminent entrada al mercat laboral.

La Fundació BCN Formació Professional gestiona beques per a graduats de grau mitjà.

Necessites més informació sobre les beques Erasmus+ de Grau Mitjà? Contacta el Coordinador de Mobilitat del teu centre i t’informarà de totes les oportunitats disponibles.