Lloguer de guixetes​

L’escola ofereix a l’alumnat la possibilitat de disposar d’un armariet per deixar els efectes personals durant el curs acadèmic.  

Per sol·licitar-la us heu de adreçar a la secretaria de l’escola, on us facilitaran les instruccions necessàries per activar el sistema de  codificació del pany. 

L’escola no es fa responsable del material dipositat als armariets. Està prohibit, per la normativa de seguretat vigent, deixar material  inflamable, nociu o perillós pel medi ambient dintre dels armariets. 

No es pot assignar més d’una taquilla per estudiant.  

Per qualsevol incidència relacionada amb l’ús dels armariets us heu de posar en contacte amb informació/ secretaria. 

Calendari 

  • Els armariets es podran sol·licitar al moment de formalitzar la matricula 
  • Buidat obligatori de l’armariet : Data límit 29 JUNY (El material retirat serà emmagatzemat durant 3 dies hàbils, després dels quals es  llençarà) 
  • Preu de lloguer anual 55€ 

Sol·licitud lloguer d’armariets durant el curs escolar. CONTACTAR AMB SECRETARIA