La Fundació

La Fundació Dolores Sopeña és una institució privada internacional sense ànim de lucre, d’inspiració catòlica i amb una clara finalitat social: afavorir el creixement integral i millorar les condicions de vida de les persones.

Va ser fundada a Espanya per Dolores Sopeña en 1902 i des de llavors s’ha estès per diversos països: Itàlia, Argentina, Colòmbia, Xile, Equador i Mèxic.

Dolores R. Sopeña

La nostra fundadora

Dolores R. Sopeña va néixer a Vélez Rubio, província d’Almeria (Espanya), el 30 de desembre de 1848. Pertanyia a una família de classe social mitjana alta i des de molt jove va descobrir que la seva vocació era ajudar els altres, especialment als que més ho necessitaven, motivada per la seva profunda fe cristiana, que va anhelar transmetre i compartir.

Allà on el seu pare era destinat pel seu treball, ella trobava la manera de fer el bé. A Almeria (Espanya), i amb només disset anys, atén necessitats, a un home de rierol, a dues germanes malaltes de tifus. Segons creix en edat, creix la seva convicció. A Madrid, col·labora en hospitals, escoles, a la presó de dones. Llatinoamèrica estimula encara més la seva vocació. A Puerto Rico i Cuba funda centres en què dones que admiren la seva tasca, es dediquen com ella a ajudar i a transmetre esperança als més desfavorits.

Quan torna a Espanya en 1877, continua la seva missió solidària i evangelitzadora en les dures ciutats industrials de llavors, fundant centres i involucrant a moltes persones per col·laborar en la seva missió. En 1902 funda una institució civil que avui porta el seu nom: Fundació Dolors Sopeña.

Mor a Madrid el 10 gener 1918 però la seva obra segueix molt viva, amb presència a 14 ciutats espanyoles, en 6 països de Llatinoamèrica (Argentina, Colòmbia, Xile, Cuba, Equador i Mèxic) ia Itàlia. La seva tasca continua en col·legis, centres d’educació d’adults, etc.

Alumnes, col·laboradors, donants, milers de persones contagiades de l’esperit solidari Sopeña mantenen avui més que mai, viu el llegat d’una dona excepcional que l’any 2003 a Roma, va ser beatificada per l’Església Catòlica.

La fundadora Dolores Sopeña

Què ofereix?

La Fundació Dolors Sopeña ofereix serveis de formació, capacitació i promou activitats culturals, socials i projectes solidaris per facilitar la integració social i permetre que totes les persones puguin tenir les mateixes oportunitats, especialment els més desfavorits.

La Fundació ofereix múltiples serveis en nombrosos àmbits d’acció, -educació, formació, immigració, cultura, treball, salut, prevenció, reinserció social-, i col·labora a cada país amb diferents organismes duent a terme accions solidàries allà on es necessita per a, entre tots, oferir més oportunitats de creixement personal i integració social amb especial sensibilitat cap als països en vies de desenvolupament.

La Fundació Dolores Sopeña, abans OSCUS, es dedica a l’educació des de 1953, especialitzada a la Formació Professional. La seva oferta formativa s’adreça a joves i adults i abasta els tres nivells de qualificació professional establerts pel Insitituto Nacional de Qualificacions Professionals:

  • Programes de Qualificació Professional Inicial.
  • Cicles Formatius de Grau Mitjà.
  • Cicles Formatius de Grau Superior.

Així com cursos d’especialització i Formació Contínua per a adults.

Col·labora

Projectes solidaris

La Fundació Dolors Sopeña promou en diferents països projectes i campanyes humanitàries, i facilita que qualsevol persona pugui exercir el seu esperit solidari, com a donant o voluntari. Gràcies a això es porta a terme millores d’educació, d’equipaments, d’edificis, beques d’estudi, de capacitació professional i de provisió de necessitats bàsiques: salut, habitatge, aliments, etc.

Projectes solidaris Fundació Sopeña