Compromís amb la qualitat

La nostra escola té implantat un Sistema de Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 a tots els nivells educatius  de formació reglada i de gestió  amb l’objectiu de millorar contínuament el servei que ofereix.

Per millorar el nostre servei necessitem  conèixer la percepció que en tenen el nostre alumnat, famílies, empreses i també de l’equip humà: docents i personal d’administració i serveis.

El sistema de gestió de qualitat de l’escola està orientat a la satisfacció dels seus clients/es amb una política definida pels diferents tipus de serveis que ofereix.

Com a punts fonamentals per complir amb aquest compromís ha fixat els següents objectius generals: