Compromís amb la qualitat

La nostra escola té implantat un Sistema de Qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 a tots els nivells educatius  de formació reglada i de gestió  amb l’objectiu de millorar contínuament el servei que ofereix.

El sistema de gestió de qualitat de l’escola està orientat a la satisfacció dels seus clients/es amb una política definida pels diferents tipus de serveis que ofereix.

Com a punts fonamentals per complir amb aquest compromís s’han fixat els següents objectius generals: