Comissió digital

La Comissió digital està formada pel el coordinador digital i dos professors/es.

Aquesta comissió té com a objectiu desenvolupar el Pla d’Estratègia Digital i liderar la transformació de l’escola cap a un centre digital innovador.

Objectius de la Comissió digital