Eines de diagnosi

L’aplicació SELFIE està desenvolupada per la Unió Europea i ajuda als centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnologia en un centre.

Eina SELFIE

Formulari per a les famíles

En el aquest enllaç trobareu el recurs Selfie i la informació sobre el seu funcionament. En aquest altre, trobareu la guia de configuració d’aquest recurs.

Es passa una enquesta per a les famílies, per poder recollir la seva visió sobre la maduresa digital del centre.