Perfil de l'alumnat Sopeña Barcelona

SER

Conec els valors cristians, trobo espais per mirar endins i créixer espiritualment.

Sóc capaç d’escoltar a l’altre sense posar etiquetes, mostrant el meu afecte i agraïment.

Sóc capaç de compartir el meu temps, ajudar, interessar-me pels altres i celebrar els seus èxits.

Actuo amb honestedat i humilitat i sóc capaç d’acollir altres cultures i formes de pensar.

SABER FER

Sé que he d’aprendre de forma contínua, que necessito comunicar-me en més d’una llengua i tenir habilitats digitals.

Sóc competent professionalment i conec el món laboral en l’àmbit de la meva especialitat

Reconec les meves fortaleses i mancances així com les dels altres i treballo en equip.

Sé comunicar i expressar idees amb confiança i creativitat perquè conec la llengua i aprecio la cultura pròpia.

SABER CONVIURE

Sóc proactiu/va en les relacions (“salgo al encuentro”), genero espais de trobada i treballo pel bé comú.

Sóc crític/a amb el món que m’envolta i sé fer autocrítica per prendre decisions i adaptar-me als canvis.

Gestiono les meves emocions de forma equilibrada, tinc hàbits saludables i em relaciono amb les persones i la natura harmònicament.