Diagnosi de Centre

L’objectiu de la diagnosi és trobar aquells punts forts que el centre ja està fent correctament sobre l’ús de les tecnologies digitals i, també, trobar aquells aspectes en què el centre ha de millorar, a través de diverses eines.