Voluntariat Sopeña​

Projectes solidaris

Constituïda per persones compromeses amb els sectors més desfavorits de la societat, que potencia projectes de  desenvolupament comunitari en el seu benefici, contribuint a un món més just i solidari on totes les persones tinguin la  seva dignitat i la seva llibertat. 

Objectius de la Fundació 

  • Defensar els drets humans i treballar pels més desfavorits/des. 
  • Gestionar i canalitzar projectes de desenvolupament comunitari. 
  • Possibilitar la participació, el compartir i el voluntariat. 
  • Incidir en un canvi d’estructures per aconseguir un món més just. 
  • Sensibilitzar i informar l’opinió pública. 

Projectes i col·laboracions: 

  • Un peldaño para los demás
  • Gra de blat
  • Banc d’aliments
  • Altres
Voluntariat Sopeña
Voluntariat Sopeña
Voluntariat Sopeña