El nostre ideari

Entenem l’educació com el  treball que afavoreix el creixement i la  maduració  de l’alumne en  aquestes dimensions.

EDUQUEM DES DE LA PERSONA

EDUQUEM PER A LA CONVIVÈNCIA I EL DIÀLEG

EDUQUEM PER MILLORAR EL NOSTRE ENTORN

EDUQUEM EN LA DIMENSIÓ TRANSCENDENT