FP Dual (perruqueria)

Aprendre treballant, treballar aprenent

La formació professional en alternança fa referència a la modalitat d’ensenyament professional que combina els processos d’ensenyament i aprenentatge a l’empresa i al centre de formació. La formació dual combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps de formació de l’alumnat en l’entitat i comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges que ha assolit en la seva activitat formativa, en condició d’aprenent.

El desenvolupament de la formació professional en alternança dual requereix la col·laboració entre l’escola i les entitats, que s’ha d’articular mitjançant el conveni de col·laboració entre el centre i l’entitat, i els acords formatius individuals de cada alumne o alumna.

Una oportunitat per aprendre i adquirir experiència

L’ alumnat de Perruqueria del nostre centre que ho desitgi poden realitzar els seus estudis de Formació Professional en la modalitat FP Dual, que combina la formació a l’escola i a l’empresa.

Testimoni alumna Cicle de perruqueria

Testimonis

"Ja porto un mes fent pràctiques, és una experiència nova i molt recomanable, aprens coses noves, poses en pràctica les coses apreses a classe i aprens a comunicar-te i adaptar-te a l’entorn sanitari."
Nerea Pulido Bautista
Alumna de Cures auxiliars d’infermeria A

Descobreix els avantatges de la FP DUAL per a la teva empresa

Si vols conèixer els avantatges que aquesta modalitat d’estudis aporta a la teva empresa i les característiques de la formació Professional Dual, contacta amb nosaltres. T’explicarem com incorporar alumnes en pràctiques i les diferències de les modalitats beca i contracte de treball.

Sol·licitar alumnat