Equip directiu

Cristina Buenvarón

Cristina Buenvarón

Directora general de la Fundació | Titular de l’Escola

Monica Merino . Directora

Mónica Merino

Directora I Representant titularitat | Coordinadora FCT I FP DUAL

Inma F. Professora

Inma Ferro

Administradora | Pastoral

Judit T.

Coordinadora qualitat

Aina Pons. Cap d'estudis cicles.

Aina P.

Cap d’estudis cicles

Bárbara G. Cap d'estudis ESO

Bárbara González

Cap d’estudis ESO