Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars que s’oferiran el curs 2022-2023, són les següents: 

 • VOLEIBOL 
 • FUTBOL SALA 
 • BÀSQUET
 • DANSA

Pendents de confirmació altres ofertes al mes de setembre

Les activitats extraescolars són un complement de l’educació de l’escola. 

Aquestes activitats fomenten el creixement personal, les relacions interpersonals i augmenten  la motivació dels alumnes. Són un espai idoni per treballar valors com el respecte, l’autonomia,  el compromís i el treball en equip. 

INFORMACIÓ GENERAL  

 • Les activitats començaran a l’octubre i finalitzaran al maig
 • Horari per l’ alumnat de l’ESO: 17h – 18h 
 • Horari per l’ alumnat de CICLES : 15h – 16h  

INSCRIPCIÓ  

 • Les inscripcions a les activitats extraescolars culturals (tant si són nous en l’activitat, com  si tornen a inscriure’s en la mateixa) es realitzaran presentant el formulari d’inscripció

Períodes d’inscripció: 

 • Abans del 22 de setembre 
 • Les places de totes les activitats són limitades i s’assignaran per estricte ordre  d’inscripció fins a completar els grups. 
 • Per formar els grups, tindran prioritat els alumnes que ja han estat inscrits en aquestes  activitats durant aquest curs. 

BAIXA EN L’ACTIVITAT  

 • En cas de baixa, s’haurà de comunicar presentant l imprès de baixa 
 • L’equip responsable es reserva el dret de donar de baixa a aquells alumnes que no  respectin les normes o instruccions dels responsables de les activitats.  

ANUL·LACIÓ DE GRUPS  

En el cas que algun grup no arribi al nombre mínim d’inscrits, es procedirà a l’anul·lació  del mateix. Els inscrits en grups anul·lats podran inscriure’s en altres grups on quedin  places vacants.Activitats extraescolars