Instal·lacions elèctriques i automàtiques

[widgetkit id=55]

Aquest cicle formatiu capacita per muntar i mantenir instal•lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, i infraestructures de telecomunicació en edificis.

Àmbit professional i de treball

En empreses que tinguin com a activitat la producció d'energia elèctrica, instal·lació i reparacions elèctriques en edificis, instal·lació de telefonia i antenes, instal·lació d'energia solar fotovoltaica, construcció de quadres i equips electrotècnics i manteniment i reparació d'electrodomèstics.

Sortides professionals

 • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis.
 • Muntador/a de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics.
 • Instal·lador/a de línies elèctriques, equips electrònics en edificis.
 • Instal·lador/a d'infraestructures de telecomunicacions: antenes, megafonia, interfonia i so.
 • Reparador/a d’electrodomèstics.
 • Electricista de manteniment.
 • Instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes domòtics.
 • Muntador/a d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica.
 • Instal·lador/a i mantenidor/a de màquines elèctriques
 • Instal·lador/a de sistemes industrials automatitzats elèctrics i electro-pneumàtics.

Acreditació professional com a instal·lador

L'alumne que obtingui aquesta titulació té l'acreditació per exercir d'instal·lador electricista i instal·lador d'infraestructures comunes de telecomunicacions, segons el que es disposa al Decret 30/2010 de 2 de març  

Mòduls formatius

 • Automatismes industrials.
 • Electrònica
 • Instal·lacions elèctriques interiors.
 • Instal·lacions de distribució.
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
 • Instal·lacions domòtiques.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Màquines elèctriques.
 • Instal·lacions elèctriques especials.
 • Electrònica.
 • Electrotècnia.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès.
 • Síntesi.

Durada

2.000 hores (2 cursos). Formació en el centre educatiu: 1.683 hores i formació en centres de treball: 317 hores

Horari

Matins de 8,00 a 14,30 hores

{youtube}TeInYarSe6Q{/youtube}