Consell Escolar 2023

decidim

 

Aquesta tardor cal renovar el consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnat, pares/mares de l’alumnat i personal d’administració i serveis, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

I ara toca renovar càrrecs!

Us animen a participa-hi i a presentar la vostra candidatura.

Cal renovar

· 1 representant del Professorat

· 2 representants de les Famílies

· 2 representants de l’Alumnat

 

Les candidatures es poden presentar fins al dia 10 de novembre

Trobareu el document de presentació de candidatura en la plataforma Clickedu o bé a la secretaria del centre de 10 a 14 h.

La data de les votacions és:

Dimecres, 22 de novembre, de 13h a 14h i de 16:15 h a 17:15h

 

Constitució del nou Consell Escolar

Dilluns, 11 de desembre Més informació per a les famílies i l’alumnat al web del Departament