Curs de formació per a les proves d’accés als Cicles formatius de Grau superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues. La part específica es prepara de manera telemàtica.

La durada del curs de preparació a les proves d'accés a grau superior és de 544 hores per a la part comuna i de 136 hores per a les dues matèries de la part específica.

Continguts

Part comuna

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (francès o anglès)
 • Matemàtiques
 • Història

Part específica

Opció A

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Tecnologia industrial
Opció B

 • Biologia
 • Ciències de la terra i el
  medi ambient
 • Química
 • Educació física
Opció C

 • Economia de l'empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera

Opció D

 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum (per als CF d'arts plàstiques i disseny)
 • Cultura audiovisual

Exempció de la part específica

La poden sol·licitar les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica del mateix  grup d'itineraris que el cicle formatiu de grau superior a què es vol accedir.

Per acreditar-ho cal presentar fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud del títol.
La sol·licitud s'ha de presentar a qualsevol centre on es cursen cicles formatius de formació professional inicial o ensenyaments esportius o a l'institut assignat per a realitzar la prova.

Vies d'accés

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any de la prova. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any de la prova) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit.

Continuïtat

La qualificació que s'obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d'accés.

Horari

De dilluns a dijous

Horari de matí: de 9,00h a 13,30h

Horari de tarda: de 16,00h a 20,30h

Informació i matriculació de curs