Curs de formació per a les proves d’accés als Cicles formatius de Grau mitjà

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius.

La durada del curs de preparació a les proves d'accés a grau mitjà és de 360 hores.

Continguts

  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera, anglès
  • Llengua estrangera, Francès
  • Matemàtiques
  • Tecnologia
  • Ciències Naturals
  • Ciències Socials
  • Educació visual i plàstica

Vies d'accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Continuïtat

La qualificació que s'obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d'accés.

Horari

De dilluns a divendres de 15,00h a 17,00h.

Més informació i matriculació