Eleccions al Consell Escolar

S’ha iniciat el procés per a l’elecció dels membres del nou Consell Escolar de l’escola.
Les candidatures han de ser presentades per escrit omplint un formulari que trobareu a secretaria fins el proper dia 19 de desembre. Si no fos presentada cap candidatura, la comissió electoral entendra que tantes les persones que figuren en el cens son elegibles.

Les eleccions del representant deis Alumnes, Pares, Professors i PAS tindran lloc el dia 16 de Gener de 11:00 a 12:00, de 13:30 a 15:30 i de 18:00 a 18:30 hores.

Podreu trobar-ne més informació a l’enllaç del Departament d’Ensenyament.