Energia 3D

eso21-03-14

El grup de segon d'ESO ha aprofundit en els seus coneixements sobre l' energia i ha reflexionat sobre la importància de la ecologia energètica a través d' una activitat lúdica: el visionat de la pe´l.lícula en Energia en 3D.

Una història d’amor com a finestra al món de la ciència i la tecnologia.

De la mà de dos adolescents, Àlex i Maria, que viuen una història d’amor com la de milers de joves que estudien al nostre país, es presenten els conceptes i els aspectes més importants relatius a l’energia, les vies per generarla
i les formes de consumir-la.
Els combustibles fòssils, l’energia hidràulica, la solar, l’eòlica, la nuclear, les piles de combustible o l’efecte hivernacle, apareixen davant la mirada de l’alumnat d’una manera amena i divulgativa amb tota a potència del cinema 3D.
La tecnologia més avançada al servei de l’educació ENERGIA 3D forma part d’un projecte global que pretén facilitar, mitjançant les tecnologies audiovisuals més avançades, la feina de personal docent i alumnat.
Un estudi recent demostra que el visionat en 3D i en alta definició genera un 12% més d’atenció que les imatges
en dos dimensions o en resolució habitual. Les imatges tridimensionals són molt immersives, i creen una major implicació per part dels espectadors que els porta, fins i tot, a prestar atenció a les imatges perifèriques. 
ENERGIA 3D posa aquests recursos al servei de l’educació.