Sessió pràctica d’enllumenat LED

noticia-19-3-14

El cicle d' Instal·lacions elèctriques i automàtiques s' ha posat al dia amb l' enllumenat tipus LED. Una llum més ecològica i eficient en la que hem pogut aprofundir a càrrec d' Abel Garre; professor i empresari.