L’escola a casa

treball_casa

PAUTES PER TREBALLAR DES DE CASA

Durant aquests dies, haureu de fer la feina des de casa. Des d’aquí us donem unes pautes:

  • En general es farà servir la plataforma de l’Escola Clickedu per a l’enviament de feines, tot i que en alguns casos també utilitzarà Classroom o Moodle.

  • En determinats grups de l’ESO s’utilitzaran plataformes on line per a les matèries de Física i química i Matemàtiques.

  • S’han posat recursos digitals cedits per editorials a disposició dels alumnes de CFGS de Documentació sanitària i del CFGM de Perruqueria.

  • En tot cas, en les plataformes també trobaran, si cal, apunts, vídeos, enllaços i altres materials de suport que els ajudaran a realitzar la seva feina.

  • Els alumnes i alumnes rebran feines de les diferents matèries, i tindran un termini de lliurament, i un cop acabat aquest termini rebran noves tasques.

  • És important que les famílies facin un seguiment dels treballs i feines que el alumne/a tingui encarregades i que els ajudin a organitzar-se.

  • Els tutors i professors donaran també indicacions als alumnes i les alumnes sobre com organitzar-se i treballar la feina. També disposen del correu electrònic per a comunicar-s’hi, si ho necessiten.

  • Finalment, el contacte entre les famílies i els tutors/es es mantindrà per correu electrònic.

Preguntes freqüents


Quan es tornarà a l’escola? 
No hi ha prevista una data de retorn a les classes mentre estiguem a l’estat d’alarma.  Tanmateix, tant els professors com el personal d’administració està actiu des de casa. Els alumnes faran les feines a través de plataformes on-line d’aprenentatge.

El professorar estarà a disposició pel seu alumnat?
El professorat farà la seva tasca docent, atenent els alumnes de manera on-line des de casa.

Com treballaran els alumnes des de casa?
Els alumnes tenen habilitada la plataforma de l’escola Clickedu i altres entorns d’aprenetatge on line on el professorat ha programat diferents activitats i feines que tindran una data de lliurament.

Com poden posar-se els alumnes en contacte amb el/la tutor/a i el professorat?
A través de l’e-mail del seu professorat i dels tutors.

Quan es faran les preinscripcions de l’ESO?

El Departament d’Educació ha decidit ajornar la preinscripció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva realització en condicions de normalitat.

Us mantindrem informats a l’espera de tenir més notícies.

I què passarà amb la Selectivitat pels alumnes de CF que volen presentar-se?
Segons el comunicat del 27/03/2020,  les proves se celebraran entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre l’extraordinària. Aquestes dates dependran de com evolucioni la pandèmia.

Què passa amb pràctiques que estaven fent els alumnes d’FP?
Segons el comunicat del18/03/2020, el Ministeri d’Educació, d’acord amb les comunitats autònomes, ha proposat la flexibilització de les pràctiques necessàries per superar el curs. Per a aquells que hagin de fer les proves d’accés a la FP de grau mitjà i superior perquè no comptin amb els requisits acadèmics d’accés a aquests ensenyaments, “s’adaptarà el calendari de les proves i matrícula i es mantindrà una reserva de plaça perquè cap estudiant sense possibilitats d’accés”. Tot està pendet de concretar-se en una reunió de la Comissió d’FP que se celebrarà la setmana vinent.

Es podrán obtener els títols d’FP per poder matricular-se en estudis posteriors?
En principi no s’ha canviat. Caldrà veure com es resoldrà l’encaix del calendari de matriculació a estudis superiors amb el compliment del mòdul d’FCT.

Hi ha alguna sessió de Portes obertes  del Cicles Formatius prevista en què puguem visitar l’escola?
Les jornades de portes obertes previstes están anulades i restem a l’espera de l’evolució de la pandèmia i la tornada al centre per poder programar una.

El calendari escolar podria canviar?
En principi no, tot i que caldrà estar atents a les instruccions del Departament d’ensenyament.