Documentació i administració sanitàries

Aquest cicle formatiu permet que l’alumnat conegui i s’especialitzi en els processos de gestió de pacients dins dels centres sanitaris, la gestió administrativa de la documentació i els arxius clínics, el tractament de la informació i la codificació de dades clíniques. Tot això es treballa amb el suport de les noves tecnologies, combinant formació de caire administratiu, clínic i de recerca, donant especial rellevància a les competències transversals per tal d’aconseguir una capacitació integral de l’alumnat.

2.000 hores (2 cursos): 1.551 h en el centre educatiu i 449 h en centres de treball

Torn matí: 8:00h – 14:30h
Torn tarda : 15:00h – 21:30h

Grau Superior Documentació i Administració sanitàires
Grau Superior Documentació i Administració sanitàires
Grau Superior Documentació i Administració sanitàires

Vies d'accés

Batxillerat preferent o equivalent

Títol de tècnic de formació professional de grau mitjà

Prova d’accés a grau superior o altres titulacions

Titol de tècnic superior

 BUP, COU o equivalent

Estudis universitaris

Àmbit professional i de treball

Definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

Gestió d'arxius de documentació clínica

Administració a atenció primària

Administració d'informació i arxiu

Què sabré fer?

Testimonis

Més informació

Empreses col·laboradores

Equip docent

Professor

Aina Pons. Cap d'estudis cicles.

Aina P.

Cap d’estudis cicles

Anna Mitjavila. Turora CAI

Anna M.

Professora

Bárbara G. Cap d'estudis ESO

Bárbara G.

Professora

J. Antonio B. Professor i Responsable TIC

J. Antonio B.

Professor

Joan Barceló. Tutor TES

Joan B.

Professor

Judit T.

Cap de departament | Tutora | Professora

M. Lluïsa T. Professora

M. Lluïsa T

Professora | Tutora

Mati Mena. Pofessora cicles

Matilde M.

Pofessora

Monica Merino . Directora

Mónica M.

Directora / Professora

Silvia M.

Professora | Tutora FCT

Xell Ardèvol. Tutora TES . Coord. Pastoral

Xell A.

Professora