Emergències sanitàries

Els estudis de Tècnic en emergències sanitàries, et donen l’oportunitat d’entrar en el sector sanitari, duent a terme una professió de futur imprescindible en el procés assistencial. Donant atenció bàsica i psicològica en l’entorn prehospitalari, garantint una evacuació segura a través de tècniques de mobilització i immobilització, duent a terme activitats de tele-assistència o col·laborant en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència i logística sanitària davant d’una emergència individual, col·lectiva o inclús una catàstrofe.

A l’escola treballaràs la part teòrica combinada amb pràctiques des del primer dia i durant el segon any de formació podràs realitzar l’estada pràctica en empreses referents del sector de les ambulàncies.

2.000 hores (2 cursos): 1.584 h a l’escola i 416 h en centres de treball

Matins de 8:00h a 14:30h

Cicle formatiu d'emergències sanitàries
Cicle formatiu d'emergències sanitàries
Cicle formatiu d'emergències sanitàries

Vies d'accés

ESO

Prova d’accés a Grau Mitjà

Títol de FP1 o equivalent

Segon curs de batxillerat unificat i polivalent (BUP)

Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Àmbit professional i de treball

Treballaràs principalment en el sector sanitari públic o privat, relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, en reparació i desenvolupament de la logística sanitària davant d’emergències col·lectives o catàstrofes, així com participant en la preparació dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles de l’àmbit de la protecció civil.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

Tècnic/a en transport sanitari urgent

Tècnic/a en emergències sanitàries

Operador de teleassistència

Operador de centres de coordinació d’urgències i emergències

Què sabré fer?

Testimonis

Més informació

Empreses col·laboradores

Equip docent

Aina Pons. Cap d'estudis cicles.

Aina P.

Cap d’estudis | Professora | Tutora FCT

Judit T.

Cap de departament | Professora