Integració social

Aquests estudis et capacitaran per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions socials aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, creant vincles, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones usuàries com per als/a les professionals.

2.000 hores (2 cursos): 1.551 h de formació al centre i 449 h de pràctiques en empreses

Horari: 8:00h – 14:30h

Cicle superior d'Integració social
Cicle superior d'Integració social
Cicle superior d'Integració social

Vies d'accés

Batxillerat preferent o equivalent

Títol de tècnic de formació professional de grau mitjà

Prova d’accés a grau superior o altres titulacions

Titol de tècnic superior
BUP, COU o equivalent
Estudis universitaris

Àmbit professional i de treball

Treballaràs principalment en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educatiu, de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col.lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d’igualtat d’oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i dels seus fills.
Les principals ocupacions i llocs de treball són:

Tècnic d’integració de programes de prevenció i inserció social

Educador familiar i de persones amb discapacitat

Monitor de centres oberts, de rehabilitació psicosocial i de persones amb discapacitat

Especialista de suport educatiu i d’educació social

Mediador comunitari, intercultural ocupacional i/o laboral

Què sabré fer?

Testimonis

Més informació

Empreses col·laboradores

Equip docent

Professor

Aina Pons. Cap d'estudis cicles.

Aina P.

Cap d’estudis | Professora

Monsant Joanpere. Tutora ISOC

Monsant J.

Cap de departament | Tutora | Professora

Pili Puyuelo. Tutora CAI

Pilar P.

Professora

Pilar P. Tutora, orientadora i cap departament llengua

Pilar P.

Professora

Silvia M.

Professora | Tutora FCT