FP Dual. Estudia i treballa

noticia 16 04 13

noticia 16 04 13La nostra escola ha signat convenis de col·laboració per a la Formació Dual en salons de Perruqueria amb el cicle formatiu de Perruqueria i Cosmètica capil·lar en modalitat Dual, fent algunes matèries al centre i altres a les empresses amb contracte laboral remunerat.

La Formació Formació Dual o FP Dual, és un model educatiu europeu, que ja esta implantat a diferents països com a Alemanya, Suïssa, Dinamarca i Àustria, que permet combinar l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica a l'escola. Això fa que la formació sigui més complerta, alhora que l’empresa pot participar en la formació de l’estudiant, adeqüant-la a les seves necessitats.

La durada d’un Cicle Formatiu amb FP Dual és de dos anys. En el primer curs, es va a classe i s’aprèn la base formativa, i durant el segon curs l’alumne treballa a l'empresa, mentre continua l’aprenentatge al centre. Durant el temps que l'alumne està a l’empresa rep un salari fix i amb alta a la seguretat social, tal i com si fos un treballador més.