Fulls de preferències de matèries optatives

pdf

Ja estan disponibles els fulls de preferències per triar les matèries optatives a l'ESO.

pdf 1r ESO pdf 2n ESO pdf 3r ESO pdf 4t ESO