L’equip de Pauta de Treball Comú presenta la PTC 2

noticia_18-11-09

Al claustre de professors i professores d'avui s'ha presentat la Pauta de Treball Comú (PTC) 2. Aquesta, elaborada per l'equip format per la Pili, Marina, José Antonio i Anna, consistia en trobar noves formes d'avaluar actituds i habilitats que permeten l'alumn@ desenvolupar el seu aprenentatge. 

La PTC 2 estava relacionada amb l'anterior pauta sobre l'aprenentatge cooperatiu, formant una sinergia amb un objectiu clar: proporcionar eines per facilitar l'aprenentatge dels alumn@s.

En uns mesos es presentarà la PTC 3 i que servirà per acabar de donar forma a una nova proposta que es fa des de l'escola per fomentar noves i alternatives formes d'educar i ensenyar.