Preinscripció i matrícula Cicles GRAU SUPERIOR 2021-22

descarga

Atenció telefònica: 93 339 05 44.  |  Horari: 9:30 – 18:30h ( Dv fins les 14h)
Correu electrònic :  info@sopenabarcelona.org

Requisits d’accés als cicles formatius de grau superior:

 • Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxillerat ,(COU, FP2) o una titulació superior.
 • Tenir 18 anys i acreditar que es té un títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se superar la prova d’accés corresponent.
 • També disposar d’un títol de Tècnic de grau mitjà.
 • També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o s’ha superat el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Per a les persones amb titulacions estrangeres, cal disposar de la homologació prèvia, que sigui equivalent a batxillerat o  als cicles formatius de grau superior, o bé titulacions superiors homologades pel MEC.

______________________________________________________________

LA PREINSCRIPCIÓ només es podrà fer telemàticament.

 • És el procés que cal fer per demanar plaça per primera vegada en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre i la matrícula . Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.                                                                                                                  

Aquest tràmit es pot fer mitjançant:

 • la sol·licitud electrònicaNo cal adjuntar documentació –  (Recomanen aquesta opció amb l' IdCAT mòbil)

 • la sol·licitud en suport informàtic. Caldrà adjuntar documentació.

  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 • En l’apartat de plaça sol·licitada s’ha d’indicar el codi del nostre centre 08014255.

 • Cal tenir el nº RALC de l'alumne/a (nº identificatiu que tenen tots els estudiants del sistema educatiu català): aquí el pots consultar o bé pregunta-ho al teu centre escolar actual.

 • En cas de no disposar de mitjans per fer-ho telemàticament o per a qualsevol dubte,  podeu  trucar al 93 339 05 44  (horari: 9.30 – 18:30h)

DOCUMENTACIO IDENTIFICATIVA:

 • DNI o NIE de l'alumne/a * | Si l'alumne/a és menor d'edat cal el DNI o NIE de la persona sol·licitant pare, mare, tutor/a i el llibre de familia.
 • Qualificació dels estudis realitzats.
 • Si escau la documentació a efectes de baremació. (Discapacitat, esportiste d'alt rendiment).                                                                                                                                                                              

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si s’ha obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2)

– Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 30 de juny).

– Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 30 de juny).

CONSULTES I SEGUIMENT DE LA TEVA PREINSCRIPCIÓ:

 

Calendari Preinscripció i matrícula  2021/22

Període de preinscripció

 25 – 31 MAIG

Termini  presentació de documentació  1  JUNY
Llistes baremades provisionals  23 JUNY
Presentació de reclamacions  23-30 JUNY
Segones llistes baremades prov. després de reclamacions  5 JULIOL
Llistes ordenades definitives  8 JULIOL
Llista definitiva d'admesos i llistes d'espera 16 JULIOL
Matrícula alumnat preinscrit amb plaça assignada             (Tràmit amb cita prèvia) 19-23 JULIOL
SETEMBRE 2021  
Publicació de vacants  2 SETEMBRE
Presentació de sol·licituds  2 – 6 SETEMBRE
Llistat d'alumnat admès  7 SETEMBRE
Matrícula setembre 8-9   SETEMBRE

Preinscipció 2021.22 online

DATES:  del 25 al 31 de maig de 2021 (ambdós inclosos)

 DOCUMENTS  CONSULTES
Consulta mapa escolar 20-21  
Declaració Jurada d'alumnes en procés d'homologació. (Per alumnat que està cursant estudis fora d'Espanya i no ha pogut començar el tràmit. Descarregar si escau.    Sol·licitud Preinscripció GS  (Actiu des del 25 maig)  
VACANTS SETEMBRE
Enllaç  preinscripció a setembre del 2 al 6 set. Llistat d'admesos  

Documents de Matrícula 2021-22                                                                                                                                    

Dates:  19-23 Juliol 2021  |  Tràmit amb cita prèvia

Matriculació PAS A PAS i Documentació a presentar.  Cicles G Superior  2021-22    
Sol·licitud de l'escola Sopeña BCN  Formulari pagament al banc 
Autorització per fer el tràmit en el teu lloc Llistat de vacants a 2-9-21 

Documents covid 20.21

Declaració responsable COVID  per alumnat menors de 18 anys –  Els/les alumnes hauran de portar-la a l’escola el primer dia que hi assisteixin. Declaració responsable COVID per alumnat majors de 18 anys. – Els/les alumnes hauran de portar-la a l’escola el primer dia que hi assisteixin.
Simptomes COVID per a les famílies Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius