La institució OSCUS

Què és Oscus?

OSCUS és una institució centenària, fundada el 24 de setembre de 1901, quan Dolores Rodríguez Sopeña i vuit companyes decideixen formar una nova Institució denominada Obra Social y Cultural Sopeña. És una fundació, amb personalitat jurídica, d’àmbit internacional, reconeguda oficialment com a entitat privada, sense ànim de lucre, amb una finalitat social d’inspiració cristiana.

A l’actualidad OSCUS està present a 9 països: Espanya, Itàlia, Argentina, Xile, Colòmbia, Cuba, Equador, Mèxic i República Dominicana.