Pla d’obertura del centre

noticia_20-06-07

Dilluns 8 de juny, l’escola obrirà parcialment tot i que la formació no presencial és la que de manera ordinària continuarà realitzant-se fins al final del curs, el dia 19 de juny.

El Departament d’Educació subratlla que la formació no presencial és la que de manera ordinària continuarà realitzant-se fins al final del curs, el dia 19 de juny. Les activitats presencials que es desenvolupin a l’ escola seran de caràcter extraordinari, amb assistència voluntària per part de l’alumnat, i sota les més estrictes normes de prevenció i higiene per tal d’evitar el contagi i protegir la salut de tota la comunitat educativa.

La normativa autoritza a les escoles l’organització puntual, excepcional i no continuada d’alguna activitat d’atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes, quan es cregui necessari, amb l’objectiu de poder atendre les necessitats de suport o acompanyament emocional dels alumnes que ho requereixin. 

Seguint les indicacions de la Generalitat, l’escola ha elaborat un Pla d'obertura que conté les mesures organitzatives i de seguretat previstes.
L’ escola farà els màxims esforços per garantir l'estricte compliment per part d'alumnat, educadors i famílies de les mesures previstes. 

Per a qualsevol aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

PLA D’OBERTURA DE CENTRE

DECLARACIÓ RESPONSABLE ALUMNES MENORS D’EDAT

DECLARACIÓ RESPONSABLE ALUMNES MAJORS D’EDAT