Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de Privadesa forma part de les Condicions Generals que regeixen aquesta Web.

Qui és el responsable del tractament del tractament de les dades?

Totes les dades facilitades pels Usuaris als diferents formularis, sol·licituds d’informació, inscripció, per posar-nos en contacte amb tu o bé facilitar-nos el seu Curriculum que es troben a www.sopenabarcelona.org/en seran incorporades i tractades, tant a través de mitjans telemàtics , informàtics i no automatitzats, sent el responsable d’aquests tractaments:

La FUNDACIÓ DOLORS SOPEÑA – CENTRE BARCELONA
Barcelona, 08028
CIF: G83915934
Tfno: 933390544
email: info@sopenabarcelona.org
Delegat de Protecció de Dades: dpo@sopenafundacion.org

¿Qui ens pot facilitar dades?

L’accés dels usuaris a la pàgina web www.sopenabarcelona.org/en pot implicar el tractament de dades de caràcter personal. En accedir a la nostra pàgina, manifesta que és més gran i que totes les dades que ens faciliti, bé siguin obligatòries per prestar-te el servei o informació o bé dades addicionals que completen la seva informació i sol·licitud, són veraces i correctes. Aquestes dades ens les proporciona voluntàriament.

Per a determinats tractaments de dades us demanarem que ens atorgueu el vostre consentiment i per a determinades finalitats, us sol·licitarem la vostra autorització a través de l’activació de les caselles de validació específiques.

Quines dades recopilem?

Quan envieu una consulta d’informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic o per telèfon, que responguem a les vostres sol·licituds, ens envieu la vostra candidatura espontània d’ocupació, contracteu els nostres serveis, us podem sol·licitar que ens faciliteu una sèrie de dades i informació personal tal com el seu nom, cognoms, adreça, email, telèfon contacte, entre d’altres.

Com es fa servir la informació i dades que ens facilites?

FUNDACIÓ DOLORS SOPEÑA – CENTRE BARCELONA utilitzarà la informació que ens proporcioni per a les finalitats següents:

– Tractament de dades d’usuari per respondre a les vostres sol·licituds d’informació.

Tractarem les vostres dades per respondre a les vostres sol·licituds d’informació i posar-nos en contacte per remetre-vos informació sobre els nostres serveis, fer-ne un seguiment.

La base que legitima aquest tractament és el vostre consentiment.

Les vostres dades seran conservades mentre es mantingui vigent el consentiment; una vegada produïda la seva baixa voluntària, seran bloquejats per un termini de 2 anys, i posteriorment seran eliminats.

– Tractament de dades CV de candidats.

Tractarem les vostres dades, amb el vostre consentiment exprés, per a finalitats de participació en processos de selecció de personal realitzats per FUNDACIÓ DOLORS SOPEÑA – CENTRE BARCELONA. El consentiment és atorgat directament pel candidat en remetre les vostres dades i Curriculum Vitae a través del formulari Treballa amb nosaltres de la pàgina web. La base que legitima el tractament és el vostre consentiment; en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment.

 Contactes de la www.sopenabarcelona.org/en o del correu electrònic.

Tractarem les dades identificatives i de contacte que l’usuari proporcioni en posar-se en contacte amb FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRO BARCELONA mitjançant correu electrònic o telefònicament, així com altres dades que l’usuari inclogui. Les dades seran tractades amb les finalitats següents:

• Contestar consultes, sol·licituds o peticions.

• Donar-lo d’alta i registrar-te com a Usuari.

• Gestionar el servei sol·licitat, contestar sol·licituds o tramitar peticions.

• Informació per mitjans electrònics, que versin sobre una sol·licitud.

• Realitzar anàlisis i millores a la Web, sobre els serveis de FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA -CENTRO BARCELONA.

• Gestionar la cita prèvia sol·licitada

El nostre formulari de contacte compta amb el símbol * als camps obligatoris. Si no es faciliten aquests camps, no ens serà possible contestar a la petició i, per tant, no es permetrà enviar el formulari. La base que legitima el tractament és el seu consentiment, que es podrà revocar en qualsevol moment.

– Contactes de Xarxes Socials.

Les dades personals disponibles als perfils de RRSS, així com les que l’usuari proporcioni al Responsable en contactar amb el mitjançant aquesta via, seran tractades amb la finalitat de:

• Contestar consultes, sol·licituds o peticions.

• Gestionar el servei sol·licitat, contestar la sol·licitud o tramitar una petició.

• Establir una relació usuari-responsable i crear una comunitat de seguidors.

En aquest cas el tractament, es basa en l’acceptació d’una relació contractual a l’entorn de la xarxa social que correspongui i conforme a les seves polítiques de privadesa, per la qual cosa és recomanable que l’usuari consulti aquestes.

FUNDACIÓ DOLORS SOPEÑA – CENTRE BARCELONA únicament podrà consultar o donar de baixa les dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Aquests seran tractats tant de temps com l’usuari ho permeti mitjançant les diferents interaccions que cada RRSS permeti. Qualsevol rectificació de les dades o restricció d’informació o de publicacions, l’usuari l’ha de fer a través de la configuració de la vostra perfil a la pròpia xarxa social.

– Tractament de dades dels alumnes del Centre.

Les dades dels alumnes de FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRE BARCELONA seran tractades amb les finalitats següents:

– Escolarització de lalumne obligatòria conforme a la legislació vigent.

– Com de matrícula, mensualitats i donacions voluntàries.

– Serveis complementaris, activitats extraescolars, organització dactivitats educatives, esportives i lúdiques.

– Tractament de dades de salut amb la finalitat de satisfer les necessitats específiques de lalumne, si és el cas.

– Tractament d’imatges d’aquells alumnes que així ho hagin consentit prèviament, les quals podran aparèixer en vídeos i imatges de la web, RRSS, tauler del centre, amb motiu de la participació en diferents activitats i projectes organitzats pel centre, amb la finalitat de

promoure i promocionar les activitats del mateix.

 

Tractament de dades de Progenitors/Representant Legals dels alumnes del centre.

Les dades dels progenitors/representants legals dels alumnes del FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRO BARCELONA seran tractades amb les finalitats següents:

– Gestió de matrícula

– Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel responsable.

– Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la sol·licitud.

– Informació sobre l’evolució acadèmica de l’alumne

– Informació dels esdeveniments.

– Realitzar les transaccions que corresponguin.

– Gestions de cobrament de quotes mensuals, activitats extraordinàries, així com control i recobrament.

La base que legitima el tractament és la gestió educativa en compliment duna obligació legal aplicable al responsable del tractament.

 

Proveïdors

Les dades dels proveïdors de FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRE BARCELONA seran tractades amb les finalitats següents:

– Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la sol·licitud.

– Informació comercial o esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.

– Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel responsable.

– Facturació.

– Realitzar les transaccions que corresponguin.

– Facturació i declaració dels impostos oportuns.

– Gestions de control i recobrament.

La base que legitima el tractament és la relació contractual, o en defecte el seu consentiment en contactar amb nosaltres o oferir-nos els seus productes per alguna via.

 

– Antics Alumnes

Les dades dels antics alumnes de FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRE BARCELONA seran tractades amb les finalitats següents:

– Mantenir-lo puntualment informat sobre activitats organitzades per a antics alumnes fins i tot per mitjans electrònics.

– Publicitar aquestes activitats a xarxes socials i pàgines web.

La base que legitima el tractament és el consentiment de linteressat.

 

– Voluntaris

Les dades dels voluntaris de FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRE BARCELONA seran tractades amb les finalitats següents:

– Gestionar la seva alta com a voluntari a l’entitat i compliment de les obligacions legals imposades a aquesta entitat,

– Mantenir-lo informat sobre les activitats en què pot col·laborar, organitzar la seva participació

– Tractament d’imatges dels voluntaris que així ho hagin consentit prèviament, les quals podran aparèixer en vídeos i imatges de la web, RRSS, tauler del centre, amb motiu de la seva participació en diferents activitats i projectes organitzats pel centre, amb la finalitat de promoure i promocionar les activitats del mateix.

La base que legitima el tractament és el consentiment i una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

 

Comunicacions comercials per mitjans electrònics

Si l’usuari hagués prèviament atorgat el seu consentiment exprés per fer-ho, FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRO BARCELONA enviarà comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic proporcionada. El Responsable emmagatzemarà el correu electrònic a la base de dades. Les finalitats d’aquest tractament concret consisteixen a:

– Gestionar el servei sol·licitat.

– Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la sol·licitud.

– Informació d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi autorització expressa.

– Informar-lo sobre noves activitats i serveis

 

Canal Intern d’Informació

 

Quines dades recopilem mitjançant el Canal Intern d’Informació?

En cas d’identificar-se podrem demanar: nom, cognom, email, telèfon i les dades personals del/s tercer/s que ens proporcioni en la comunicació.

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

– Gestionar les comunicacions

– Adoptar les mesures correctives corresponents i,

– En cas de ser necessari, informar-lo sobre el resultat del procediment.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal és l’obligació legal o, si no, l’interès públic.

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

 

Durant quant de temps mantindrem les dades personals?

Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per aclarir els fets comunicats. En tot cas transcorreguts sis (6) mesos es procedirà a l’anonimització dels dades facilitades llevat que siguin investigades en un entorn legal diferent.

 

Tractament de dades de terceres persones

Com a norma general, FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRO BARCELONA només tractarà les dades que facilitin els seus titulars. En cas de rebre dades de tercers, caldrà amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRO BARCELONA queda exempt de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

 

Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si s’aportessin dades de tercers, caldrà amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRO BARCELONA queda exempt de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

 

Com i on es comparteix la informació?

FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRE BARCELONA us informa, de manera expressa, que únicament comunicarà les dades a aquells organismes i ens de l’Administració Pública amb competència en la matèria d’acord amb la normativa legal vigent.

Les dades personals podran ser comunicades a encarregats del tractament necessaris per a la prestació del servei, els quals tindran signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que el del responsable.

En utilitzar aplicacions americanes es realitzaran transferència internacional de dades a les empreses de programari que compleixin amb les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privadesa.

 

Seguretat de les teves dades

FUNDACIÓ DOLORS SOPEÑA – CENTRE BARCELONA dóna gran importància a la seguretat de tota la informació d’identificació personal. Malauradament, la transmissió dinformació a través dInternet no és completament segura; per això, fem esforços i destinem recursos a millorar cada dia la nostra pàgina i que les funcionalitats que posem a la vostra disposició siguin més segures.

Un cop haguem rebut la vostra informació, sobre aquestes dades hem implementat mesures de seguretat per garantir l’accés, confidencialitat, integritat i evitar qualsevol pèrdua, mal ús i/o alteració de les dades que estan sota el nostre control. Per exemple, les nostres polítiques de seguretat i privadesa són revisades periòdicament i millorades segons sigui necessari i només el personal autoritzat teniu accés a la informació de l’usuari.

Dades de navegació

FUNDACIÓN DOLORES SOPEÑA – CENTRO BARCELONA només registrarà dades anònimes pel que fa a la navegació dels usuaris, per tal d’obtenir dades estadístiques sobre data i hora d’accés al lloc web, navegació, visites, ús de funcionalitats, descàrregues, visualitzacions. A més, per tal de conèixer l’eficàcia dels banners i links que apunten al nostre lloc, identificarem també el link de

procedència de la visita. Tota la informació obtinguda és completament anònima, i en cap cas no podria ser utilitzada per identificar un usuari concret ni és possible associar-la amb una persona en particular, simplement ens servirà per millorar el servei que oferim als nostres usuaris.

Els seus drets i l’accés a la informació

D’acord amb la normativa vigent, Reglament UE 679/2016, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals té la possibilitat d’exercitar els següents drets personalíssims, acreditant de manera fefaent la seva identitat, bé a través de mitjans electrònics (en el cas de comunicacions i correus electrònics) o bé a través de comunicació per escrit adreçada al nostre Delegat de protecció de dades. Els seus drets són els següents:

– Dret a revocar el vostre consentiment i sol·licitar-nos que no processem les vostres dades.

– Dret d’accés a la informació que disposem referent a la vostra persona, amb especificació de les finalitats del tractament que realitzem i les comunicacions que hem realitzat a terceres administracions i empreses, bé per trobar-vos autoritzades per llei o per ser necessàries per a la prestació del servei que ens has sol·licitat, bé per haver atorgat el consentiment.

– Dret de rectificació de les vostres dades, pel qual actualitzarem i posarem al dia la informació i dades que disposem segons la informació que ens faciliti.

– Dret a la supressió de les seves dades, una vegada complerts els terminis legals de conservació fixats per la normativa aplicable.

– Dret a oposar-se que realitzem qualsevol activitat de tractament de les vostres dades, a través de la revocació de la vostra autorització/consentiment.

– Dret a limitar el tractament de les vostres dades, com en cas que interposi una reclamació o que conservem les vostres dades per un termini superior, evitant la seva supressió.

– Dret a la portabilitat de les vostres dades, pel qual us facilitarem en un format d’arxiu de lectura comú aquelles dades que ens heu facilitat en el moment del vostre registre com a usuari.

A més, us informem que sempre podreu acudir a l’Autoritat de Control Espanyola de Protecció de Dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es) per sol·licitar la vostra tutela o interposar una reclamació en relació amb el tractament de les vostres dades personals.

Responsable de Privadesa

En qualsevol moment ens podreu sol·licitar, de manera totalment gratuïta, bé per carta oa través de correu electrònic, l’exercici dels vostres drets, havent d’incorporar a la vostra sol·licitud fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport, ja que es tracta d’un dret personalíssim.

Les vostres sol·licituds les haureu d’enviar al nostre Responsable de Privadesa a la següent adreça:

FUNDACIÓ DOLORS SOPEÑA – CENTRE BARCELONA

Carrer D Violant Ongria Reina d’Aragon, 39 -49, 00828 Barcelona

Tfno: 933390544

Delegat de Protecció de Dades: dpo@sopenafundacion.org

Podeu adreçar-vos de qualsevol manera per comunicar-vos amb nosaltres.

Canvis a la Política de Privadesa

De tant en tant podrem modificar o adaptar la nostra Política de Privadesa i Tractament de dades de Caràcter Personal. Les modificacions seran comunicades als nostres usuaris.