Proves d’avaluació diagnòstica

boto ma EAC 84x84

boto ma EAC 84x84Els dies 17, 18 i 21 d’octubre els alumnes de 3r d’ESO faran les proves d’Avaluació diagnòstica programades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu que tenen caràcter formatiu i orientador per als centres.

S’avaluarà la competència comunicativa lingüística en llengua catalana, llengua castellana i la competència matemàtica.