Resultats de les proves d’accés als CF de grau mitjà

boto_ma

Ja tenim els resultats d'enguany dels nostres alumnes, i un any més hem de parlar d'èxit. En el curs de Prova d'accés a Grau Mitjà, el percentatge d'aprovats a l'examen oficial ha estat del 97,5%. Cal destacar també la mitjana de la nota dels nostres alumnes: 8,77. Això demostra l'excel·lent treball realitzat amb ells, i alhora, el seu grau d'esforç i dedicació.

També ens agradaria remarcar que el 87,5% ha obtingut una nota superior al 8, i a més, que 5 alumnes han conseguit arribar al 10.

Per tant, podem concloure, un any més, que la tasca realitzada amb aquests alumnes ha donat els seus fruits i que els resultats han estat excel·lents. El percentatge de nois i noies que podran continuar la seva formació professional ha estat un èxit.