Resultats de les proves d’accés als CF de grau superior

Ja tenim els resultats d’enguany dels nostres alumnes, i un any més hem de parlar d’èxit. En el curs de Prova d’accés a Grau Superior, el percentatge d’aprovats a l’examen oficial ha estat del 92%. Cal remarcar la mitjana de la nota dels nostres alumnes: 8,87; la qual cosa demostra l’excel·lent tasca que s’ha dut a terme amb ells, i alhora, el seu esforç i dedicació.

També voldríem destacar que el 80% ha obtingut una nota superior al 8, i a més, que 7 alumnes han aconseguit arribar al 10. 

Aquest curs, a més, el nombre d’alumnes que havia d’examinar-se d’específiques ha estat més elevat que d’altres anys, i tot i així, el percentatge d’aprovats ha superat al dels últims cursos.

Per tant, podem concloure, un any més, que la tasca realitzada amb aquests alumnes ha donat els seus fruits i que els resultats han estat excel·lents. El percentatge de nois i noies que podran continuar la seva formació professional en un grau superior ha estat un èxit.