Resultats de les proves d’accés als CF de grau superior

Tenim els resultats d'aquest any dels nostres alumnes, i de nou hem de tornar a felicitar-los. En el curs de Prova d'accés a Grau Superior, el percentatge d'aprovats a l'examen oficial ha estat del 95,2%. Un any més, la feina realitzada amb aquests alumnes ha donat els seus fruits i els resultats han estat excel·lents.