Procés de preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

2023-2024

Procés de preinscripció

La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. La preinscripció només es podrà fer de manera telemàtica.

La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

 

Oferta de places

Codi d’especialitats GM:

 • Cures auxiliars: 1601
 • Emergències sanitàries: SA30
 • Perruqueria: IP10

Període de preinscripció

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.

Amb la voluntat de garantir l’accés a la formació professional de l’alumnat que es troba cursant encara l’educació secundària obligatòria o altres ensenyaments equivalents, el Departament d’Educació ha establert dos terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la manera següent:

Aquest tràmit será totalment telemàtic i es podrà fer:

Amb la voluntat de garantir l’accés a la formació professional de l’alumnat que es troba cursant encara l’educació secundària obligatòria o altres ensenyaments equivalents, el Departament d’Educació ha establert dos terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la manera següent:

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

En cas de no disposar de mitjans per fer-ho telemàticament o per a qualsevol dubte, podeu trucar al tel. 93 339 05 44.

Documentació de preinscripció

A L’HORA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ, HAS DE TENIR A PUNT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

En casos justificats i excepcionals el centre prestarà atenció personalitzada i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

DE FORMA EXCEPCIONAL, de dilluns a divendres  amb cita prèvia

Fases de la preinscripció alumnat de continuïtat

 • 11 abril:  Oferta inicial de places

 • 12 a 18 abril 2023 : Preinscripció online

 • 28 abril: Publicació llista provisional sol·licituds admeses i sol·licituds excloses

 • 28 abril- 3 maig: Presentació de reclamacions.

 • 8 maig: Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses al procés.

 • 31 maig: Llista sol·licituds amb la puntuació provisional

 • 31 maig-7 juny: Termini per presentar una reclamació del llistat anterior

 • 14 juny: Llista amb puntuació, després de resoldre les reclamacions.
 • 20 juny: Llista ordenada
 • 30 juny: Publicació oferta places finals 
 • 30 juny: Llista admesos (és l’alumnat que es podrà matricular al cicle/centre assignat)
 • 3 -7  juliol 2023 Matrícula: l’alumnat assignat rebrà un email del centre per a formalitzar-la online

SEGONA FASE D’ADMISSIÓ

 • 24 juliol: Publicació oferta de places

 • 25-27 juliol: Ampliació de peticions per al segon període d’admissió

 • 31 juliol: Publicació llista admesos. Els candidats rebran un correu electrònic del centre per a formalitzar la matrícula online.

Fases de la preinscripció alumnat de NO continuïtat

  • 9- 15  maig 2023: Preinscripció online.

  • Fins 16 maig: Presentació de documentació.

  • 31 maig: Llista de sol·licituds amb puntuació provisional.

  • 31 maig – 7 juny: Presentació de  reclamacions

  • 14  juny: Llista amb puntuació, després de resoldre les reclamacions

  • 20 juny: Llista ordenada

  • 30 juny: Oferta final de places.

  • 30 juny: Llista admesos (és l’alumnat que es podrà matricular al cicle/centre assignat) i llista d’espera.

  • 3 – 7 juliol 2023 Matrícula: l’alumnat assignat rebrà un email del centre per a formalitzar-la online

  • 20 juliol: Acte públic de gestió de la llista d’espera.

 

SEGONA FASE D’ADMISSIÓ

  • 24 juliol: Publicació oferta de places
  • 25-27 juliol: Ampliació de peticions per al segon període d’admissió
  • 31 juliol: Publicació llista admesos. Els candidats rebran un correu electrònic del centre per a formalitzar la matrícula online.