Procés de preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior

2024-2025

Requisits d’accés als cicles formatius de grau superior: 

 

Criteris de prioritat per a l’assignació de places

 Segons la nova normativa del Departamet 2024

 

Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen, dins de cada via d’accés i, d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Segons la via d’accés a aquests ensenyaments, s’apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

– Per als alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat i del títol tècnic/a de formació professional es fa una reserva de places del 80 %: d’aquestes, el 55 % són per a les persones que al·leguen el batxillerat i, el 45 %, per a les que accedeixen amb el títol de tècnic/a de formació professional. Són prioritàries les sol·licituds de les persones que han acabat (o acabaran) els estudis els cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, respecte de les persones que els han acabat en cursos anteriors.

Una vegada s’ordenen les sol·licituds en funció del curs en què s’han finalitzat els estudis, per a les sol·licituds que al·leguen el batxillerat, tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle demanat en la petició corresponent.

– Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, que tenen l’exempció total d’aquesta prova o han superat el curs de formació preparatori per accedir a un cicle formatiu de grau superior, es fa una reserva de places del 15 %. Per aquesta via també accedeixen les persones que tenen un títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny, els que han aprovat les provés d’accés a la universitat, així com els graduats universitaris i la resta que han obtingut titulacions i cerficats declarats equivalents a l’efecte d’accedir a un cicle de formació professional de grau superior.

– Per als alumnes que accedeixen per la via del títol de tècnic/a superior de formació professional es reserva un 5 % de les places. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana de l’estudi al·legat.

– Per als alumnes que accedeixen per la via del certificat de professionalitat, s’assignen fins a un 5 % de l’oferta de places. Per aquesta via accedeixen els alumnes que han obtingut un o diversos certificats de professionalitat integrats en el cicle formatiu a què es demana accedir. Aquestes assignacions no ocupen places de l’oferta ordinària, ja que els alumnes es matriculen parcialment als mòduls professionals que els manquin per obtenir el títol de tècnic/a superior.

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, en primer lloc, d’acord amb els criteris de prioritat i la puntuació obtinguda dels estudis.