Procés de preinscripció Cicles Formatius de Grau Superior

2024-2025

Procés de preinscripció

La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. La preinscripció només es podrà fer de manera telemàtica.

La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

 

 

Oferta de places

Codi d’especialitats GS:

  • Documentació sanitària: SAD0
  • Integració social: SCC0

Període de preinscripció

Del 24 al 30  maig 2024: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè per a aquests ensenyaments no s’accepten sol·licituds fora de termini. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.

Aquest tràmit será totalment telemàtic i es podrà fer:

Amb la voluntat de garantir l’accés a la formació professional de l’alumnat que es troba cursant encara l’educació secundària obligatòria o altres ensenyaments equivalents, el Departament d’Educació ha establert dos terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la manera següent:

En l’apartat de plaça sol·licitada s’ha d’indicar el codi del nostre centre 08014255.

Cal tenir el nº RALC de l’alumne/a (nº identificatiu que tenen tots els estudiants del sistema educatiu català): aquí el pots consultar o bé pregunta-ho al teu centre escolar actual.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

En cas de no disposar de mitjans per fer-ho telemàticament o per a qualsevol dubte, podeu trucar al tel. 93 339 05 44.

Documentació de preinscripció

A L’HORA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ, HAS DE TENIR A PUNT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

ALUMNAT QUE PROVÉ D’ESTUDIS ESTRANGERS

La teva nota d’accés serà un 5. 

*Si l’alumne/a és menor d’edat cal el DNI o NIE de la persona sol·licitant pare, mare, tutor/a i el llibre de familia.

En casos justificats i excepcionals el centre prestarà atenció personalitzada i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

DE FORMA EXCEPCIONAL, de dilluns a divendres  amb cita prèvia