Sol·licitud de certificats i títol

Secretaria Escolar ofereix a les famílies i alumnes els següents serveis:

  • Informació sobre l’oferta d’estudis oficials de l’escola
  • Realització de les gestions de preinscripció i matriculació als diversos estudis oferts
  • Sol·licituds de convalidació de matèries, mòduls o unitats formatives
  • Sol·licitud de beques públiques
  • Obtenció de certificats de matrícula, qualificacions obtingudes o d’estudis realitzats.
 

Tramitació del títol, un cop superats els estudis caldrà enviar un correu adjuntant escanejat el DNI complert de l’alumne i, si s’escau, el carnet de família nombrosa, monoparental i/o de discapacitat de l’alumne a bcn.secretaria@sopenabarcelona.org, i rebreu les instruccions per fer les gestions oportunes.

O bé podeu passar directament per la secretaria de l’escola amb cita prèvia.

 
 
               

 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: Tramitació títols

  • El Departament d’Educació ha comunicat a data 24/03/2023, que per motius interns tots els títols sol·licitats a partir del 2021, no es podran expedir durant l’any 2023.
 
 

Horari de secretaria

MATÍ:    10h - 14h

TARDA: 15h - 18.30h  (Dijous no)

Atenció telefònica

+34 93 339 05 44

Correu electrònica

bcn.secretaria@sopenabarcelona.org

Per recollir el certificat cal que vingui la persona interessada.

Si ha de venir una altra persona, caldrà portar l’autorització i fotocòpia del DNI de l’interessat.

Termini de lliurament de certificats: aproximadament 3 dies hàbils des de l’enviament de la sol·licitud.

Recomanem trucar de 10h a 18h per confirmar si està fet.