Teacher’s Pro

noticia_19-04-12

Aquesta setmana el claustre de professores i professors ha rebut una nova formació sobre continguts transversals i treball cooperatiu a càrrec del Francesc Gomila, de l'Insititut Escalae. Aquest taller ens va apropar a la aposta que s'està fent a l'escola pel treball cooperatiu i que queda reflectida a la formació online que el professorat està duent a terme  al llarg d'aquest curs.

Després d'analitzar la feina feta per cadascun d'ells/es i valorar les evidències treballades es va reflexionar i debatre sobre com s'han d'incloure els continguts i valors transversals en els diferents nivells de l'escola.

Volem agrair la gran professionalitat del Francesc. Són formacions molt interessants per seguir construint millores per a l'aprenentatge dels i les nostres alumnes.