Day: gener 30, 2014

Orientació psicopedagògica

L’escola disposa d’un servei d’orientació psicopedagògica per realitzar el seguiment acadèmic dels alumnes amb demandes d´orientació puntuals i dels que tenen necessitats educatives especials. El…

Details