Orientació psicopedagògica

eso-psicopedagogica

L’escola disposa d’un servei d’orientació psicopedagògica per realitzar el seguiment acadèmic dels alumnes amb demandes d´orientació puntuals i dels que tenen necessitats educatives especials.

El departament d’orientació realitza la supervisió de programes per a l’ atenció a la diversitat en coordinació amb els tutors, professors , famílies i organismes externs.

Les activitats que es realitza al Departament d’orientació es centren en aquests punts:

  • Realització d’un estudi psicopedagògic al 1er curs d’ ESO durant el primer trimestre. L’objectiu és detectar possibles dificultats d’aprenentatge i de conducta  amb la finalitat d’organitzar el curs i disposar d’eines preventives per aconseguir donar respostes a les problemàtiques de l’alumnat tant des de l’escola com  pel que fa a l’orientació familiar.
  • Disseny del pla d’atenció psicopedagògica en coordinació amb el departament d’orientació,  la direcció, els tutors i Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) de la zona.
  • Intervenció individualitzada d’orientació al llarg del curs per als alumnes que necessitin atenció psicològica  específica.