Procés de preinscripció ESO

2022-2023

Criteris de prioritat i àrea d’influència: