Procés de preinscripció ESO

2024-2024

Gestió de vacants i llista d’espera

Ens comunicarem via mail directament amb les persones de la llista d’espera seguint un estricte i rigorós
ordre d’aquesta.

L’alumnat amb necessitats educatives específiques no constarà a les llistes d’espera, atès que se’ls dona plaça en un procediment específic d’assignació.