“Tria Escola Cristiana”

noticia3-3-14

En el triple objectiu de la campanya Tria Escola Cristiana, hi figura fer veure a les famílies la importància de triar escola i de fer-ho amb criteri.
Els següents vídeos proporcionen pautes i elements de reflexió que ajuden els pares en el procés d’elecció de la millor escola per als fills.