Aprenentatge cooperatiu!

En un món cada vegada més interconnectat i col·laboratiu, l’aprenentatge cooperatiu emergeix com una metodologia educativa transformadora. Mitjançant la col·laboració activa i el treball en…

Details

Consell Escolar 2023

  Aquesta tardor cal renovar el consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En…

Details