Procés de preinscripció Cicles Formatius de Grau Mitjà

2022-2023

Requisits d’accés i criteri de prioritat per a l’assignació de places

La preinscripció és el procés que cal fer per demanar plaça en un centre educatiu, i també quan es vol canviar de centre. La preinscripció només es podrà fer de manera telemàtica.

La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

 

PROCÉS PER A ALUMNAT DE CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ

(Alumnat que cursa 4t d’ESO o ensenyaments equivalents en l’actualitat.) 

Presentació de sol·licituds del 20 al 26 d’abril de 2022: 

  1. Alumnat que està cursant 4t d’ESO o que està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 70 % de les places.
  2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 20 % de les places.
  3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt -PFI- o té altres requisits d’accés i que durant aquest any fa, com a màxim, 18 anys). Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 10 % de les places.

PROCÉS PER A LA RESTA DE L’ALUMNAT

(Alumnat que actualment no està cursant 4t d’ESO o ensenyaments equivalents.)

Presentació de sol·licituds del 17 al 23 de maig de 2022: 

  1. Per qui ja té títol de l’ESO, o està cursant 4t d’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o no ha estat admès. Es reserven de les places resultants de l’assignació del procés de continuïtat d’escolarització un 70 % de les places.
  2. Per qui ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica, que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. Es reserven de les places resultants de l’assignació del procés de continuïtat d’escolarització un 20 % de les places.
  3. Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt -PFI-) o té altres requisits d’accés i que és major de 18 anys, que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat o que no ha estat admès. Es reserven per a les sol·licituds que arriben per aquesta via un 10 % de les places.

En tots els casos, per desfer situacions d’empat, s’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de manera proporcional.